• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

Pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 to wzmożony wysiłek ludzi zainteresowanych trudną sztuką recytacji. Z uczennicami, które chciały podjąć ten wysiłek, pracowała polonistka Ewa Majchrzak, przygotowując je do udziału w konkursach recytatorskich. Dwie z nich reprezentowały szkołę w powiatowych eliminacjach XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Świat jest teatrem”.Były toAleksandra Cebrykow – uczennica klasy IIa oraz Alicja Ambrozik z klasy IIc.

Aleksandra Cebrykow, Alicja Ambrozik oraz Adrianna Borowska z klasy IIb wzięły też udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Prozy Stefana Żeromskiego o Złotą Różę organizowanym w 90. rocznicę śmierci pisarza. Odbył się on w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie. Celem było krzewienie kultury żywego słowa, popularyzowanie piękna prozy Stefana Żeromskiego oraz uczczenie pamięci pisarza.

Konkurs miał miejsce 20 listopada 2015 roku, dokładnie w dniu, kiedy zmarł autor. Patronat nad uroczystością sprawowały Muzeum Stefana Żeromskiego  w Nałęczowie, Radio Lublin oraz Gazeta Wyborcza. Wśród jurorów znalazła się miedzy innymi redaktorka Radia Lublin - Maria Brzezińska, jednocześnie przewodnicząca jury. Recytacje uczestników były nagrywane, by znaleźć się w audycji radiowej wyemitowanej w Radiu Lublin. W szranki konkursowe stanęli uczniowie różnych typów szkół, od podstawowych, gimnazja po szkoły średnie.

Uczestnicy konkursu oraz zgromadzona publiczność udali się również pod znajdujący się w nałęczowskim parku pierwszy w Polsce pomnik Stefana Żeromskiego, by złożyć tam kwiaty. Wszyscy także uczestniczyli w żywej lekcji literatury prowadzonej przez Dyrektora Muzeum Stefana Żeromskiego.Maono swoją siedzibę w Chatce Żeromskiego w Nałęczowie. Tam właśnie odbyła się prelekcja,w czasie której  dyrektor  powyższej placówki przypomniał dorobek Żeromskiego oraz ciekawostki z życia twórcy.

Wszystkie trzy uczennice naszego gimnazjum przywiozły nagrody.

I Nagrodę zdobyła  Aleksandra Cebrykow, II Nagrodę – Adrianna Borowska, a III - Alicja Ambrozik.

        Uczestnictwo w konkursie i obchodach rocznicy śmierci pisarza było dla nas dużym przeżyciem.

Red.eem