• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku szkolnym prężnie działała sekcja wolontariatu. W poprzednich latach wolontariusze pracowali w tak zwanym „Klubie ośmiu” w ramach Fundacji „Świat na tak” z siedzibą w Warszawie. Cel, jaki nam przyświecał i przyświeca nadal, to niesienie pomocy potrzebującym na szczeblu szkolnym, lokalnym oraz ogólnopolskim, udział w akcjach charytatywnych różnego typu, uczenie odpowiedzialności i wrażliwości.

 

Członkowie „Klubu Ośmiu” stawali się formalnie wolontariuszami po wypełnieniu stosownej deklaracji wolontariusza i przesłaniu jej do fundacji. Otrzymywali legitymacje uprawniające do pracy w wolontariacie. Od dwóch lat zrezygnowaliśmy z tej nieco biurokratycznej formy i działamy, tworząc sekcję wolontariatu w Samorządzie Szkolnym. Pieczę nad wolontariuszami sprawują Ewa Majchrzak i Grażyna Pinkiewicz, ale do zadań włączają się również inni nauczyciele z gimnazjum.

We wrześniu 2015 r. –jak rokrocznie- zaczęliśmy pracę od akcji „Tornister pełen uśmiechu”. Jej celem była zbiórka artykułów szkolnych dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno –Wychowawczej w Poniatowej, dzieci z rodzin borykających się z trudnościami finansowymi. Paczki z przyborami szkolnymi przygotowały klasy: I b (wych. Anna Gucma), Id (wych. Ewa Majchrzak), II a (wych. Mirosław Mroczkowski), II c ( wych. Grażyna Pinkiewicz), III a (wych. Mirosława Kuta), III b (wych. Lucyna Wałaszkiewicz).

Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami ( Piotr Cebrykow, Lucyna Wałaszkiewicz, Urszula Gierczak, Elżbieta Szklarz, Agnieszka Widyńska, Wioleta Solis, Ewa Chabros, Bożena Piłat)wzięli udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę". W Poniatowej miała ona miejsce w ostatnią sobotę listopada tegoż roku.

Jesteśmy dumni z tego, że włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Po raz pierwszy miała ona miejsce w naszej gminie. Wolontariuszkami akcji były Ewa Majchrzak i Grażyna Pinkiewicz. Dzięki ich opisom rodzin i ogromnemu zaangażowaniu cztery rodziny z regionu( w tym troje naszych wychowanków) otrzymały znaczącą pomoc, znajdując darczyńców wpływających na poprawę ich sytuacji życiowej. Do tej akcji włączyliśmy się również jako instytucja. Gimnazjum im. Jana Pawła II razem z Radą Powiatu w Opolu Lub. przygotowały „Szlachetną Paczkę” dla jednej z rodzin z naszej gminy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zebrać 1000 zł ( w tym 140 przekazała nam Rada Powiatu w Opolu Lub.) z przeznaczeniem na powyższy cel. Uczestnictwo w powyższej akcji było niezwykle czasochłonne, ale na pewno pozytywnie wpłynęło na wizerunek i prestiż gimnazjum w środowisku. Nie mogło nas jako szkoły zabraknąć wśród innych instytucji na terenie gminy, które brały udział w SZLACHETNEJ PACZCE.

W dniach od 23 listopada do  4 grudnia 2015 r. gimnazjum uczestniczyło w XVI edycji akcji Góra Grosza organizowanej w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Jej celem było zbieranie funduszy na pomoc dzieciom. Zebraliśmy wspólnie imponującą ilość 1900 różnych monet (77 zł i 16 gr), które zostały przesłane organizatorom akcji – Towarzystwu „Nasz Dom”.

Nie zabrakło nas również 10 stycznia 2016 r. w 24  Finale WOŚP. Hasło przewodnie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka brzmiało w tym roku: Mierzymy wysoko! Orkiestra grała tym razem, zbierając fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Wolontariuszami Fundacji WOŚP byli w tym roku nauczyciele: Ewa Majchrzak, Mirosława Kuta, Agnieszka Widyńska, Piotr Cebrykow, Bożena Piłat, Ewa Chabros, Elżbieta Szklarz wraz z liczną grupą uczniów. Dzięki wyjątkowej w tym roku ofiarności, hojności i życzliwości mieszkańców  Poniatowej oraz okolic  wolontariusze WOŚP z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej zebrali w tym roku 1707 zł i 33 grosze. WOŚP w naszym mieście zebrała aż 12 tysięcy złotych.

W okolicach świąt Bożego Narodzenia samorządy klasowe we współpracy z uczniami poszczególnych klas przygotowały13 paczek świątecznychze słodyczami i zabawkami dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Poniatowej. Nasi wolontariusze kilka razy w tygodniu dyżurują w tej placówce, pomagającw nauce dzieciom uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Przez cały semestr zbieraliśmy plastikowe nakrętki z przeznaczeniem dla osób potrzebujących.

Nasz sukces mierzymy uśmiechami tych, którzy dostają tę bezinteresowną pomoc lub jej udzielają, wrzucając produkty albo pieniądze dla potrzebujących, a sami mamy wielką satysfakcję z tego, że możemy pomagać.

Red. eem