• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

     W dniach 29 lutego- 6 marca 2016 r. czternastoosobowa grupa uczennic i uczniów  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej skorzystała  po raz pierwszy z możliwości udziału w obozie szkoleniowym Euro Week- Szkoła Liderów dla uczniów szkół gimnazjalnych. Inicjatywę tę firmuje Europejskie Forum Młodzieży.

   Program Euro Week- Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratyczne społeczeństwa dzisiejszej Europy. Organizatorzy starają się dotrzeć do młodzieży zainteresowanej rozwijaniem tak cenionych obecnie umiejętności jak: przewodzenie, autoprezentacja, praca w zespole.

     Zajęcia odbywały się w miejscowości Długopole Zdrój na Ziemi Kłodzkiej i były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów integracyjnych, gier symulacyjnych oraz praktycznych ćwiczeń przez wolontariuszy z wielu krajów świata. Znaleźli się wśród nich szkoleniowcy  Europejskiego Forum Młodzieży z Kenii, Wietnamu, Indii, Włoch, Meksyku; ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.

    Uczestnicy obozu brali udział w zajęciach, które odbywały się w większości w języku angielskim, poznawali różne kraje świata, przełamywali stereotypy na temat innych ludzi i kultur, pokonywali bariery językowe, doskonalili swoje umiejętności, poznawali rówieśników z różnych stron Polski. Atrakcją okazał się również jednodniowy wyjazd do Pragi, w czasie którego zwiedzano, m.in. Hradczany oraz praską Starówkę. Młodzież miała też okazję do przejażdżki metrem.

     Wyjazd zorganizowała nauczycielka języka angielskiego Marzanna Rachańska; opiekę nad uczniami pełniła również Ewa Majchrzak.

      Uczestnicy obozu uznali udział w nim jako emocjonujący i bardzo przydatny w nauce języka.

Red. eem