• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

W dniu  12 maja  2016 roku  obchodziliśmy  w  naszym  gimnazjum  Święto  Patrona  Szkoły. To  już  14  lat  odkąd  nasza  szkoła  nosi  zaszczytne  imię  Papieża Polaka – Jana  Pawła II .  Z tej,  jakże wzniosłej  okazji  nauczyciele  języków  obcych: pani  Lidia Szymczak,  pani  Jolanta  Złotucha,  pani Ewa  Chabros  i  pani  Joanna Pastwa  przygotowały apel  poświęcony  Ojcu  Świętemu.

       Uroczystość  składała się  z trzech  części:  biografii  Jana  Pawła II, spotkania  z  poezją  oraz  koncertu  talentów  dedykowanych  naszemu  Patronowi.  Idea  dedykowania  talentów  młodzieży gimnazjum  swojemu Patronowi  spotkała się  z  dużym  zainteresowaniem uczniów  naszej  szkoły. Mamy  wspaniałą,  uzdolnioną  i  chętną  młodzież,  która  rozwija  wciąż  swoje  zainteresowania. Taniec, śpiew, sztuka, fotografia, sport, gra na  instrumentach,  twórczość  literacka  to  tylko  niektóre  pasje  naszej młodzieży, które  zostały  pomysłowo  pokazane  na  uroczystym apelu.

       Przepiękna  dekoracja  autorstwa  pani Lucyny  Wałaszkiewicz oraz  pani Mirosławy  Kuty  przy  współudziale pani Ewy  Chabros  oraz  wspaniały akompaniament  zespołu  muzycznego: „Od  Teraz”, którego  opiekunami są  wciąż  młodzi  duchem pan  Sławomir  Sudy  i  pan  Grzegorz  Przybycień,  dopełniły  całości.  Prezentacja  multimedialna  z  trafnie  dobranym  podkładem  muzycznym przygotowanym przez panią Lidię Szymczak i panią  Jolantę  Złotuchę, przeplatana żywą muzyką i  komentarzem  słownym, dostarczyła  wszystkim  niezapomnianych  wrażeń  i wzruszeń. Nieoceniona  okazała się  pomoc ucznia  klasy  III a  Przemysława  Orzecha, który  opracował grafikę.

      Składając hołd  naszemu  patronowi  młodzież pokazała  to,  co  lubi  robić,  czym żyje i  co  stanowi  treść  jej  zainteresowań. Oby  więcej  takich  talentów  pokazało  się  w  następnych  latach  w  naszej  szkole i  oby  te  pasje  były  wciąż  należycie  rozwijane  i  pielęgnowane  przez  rodziców i  nauczycieli naszego  gimnazjum.