• ,,Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności". - Jan Paweł II

  • ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

  • ,,Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości". - Jan Paweł II

  • 1
  • 2
  • 3
ZMAGANIA SPORTOWE

Szukaj na stronie

Ostatnio dodane zdjęcia

To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.
Dobrze widzi się tylko sercem.


Tradycją Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej są przedstawienia jasełkowe wystawiane przez uczniów. Tegoroczny spektakl, przygotowany przez uczniów klasy Id, przybliżył dobrze znaną historię narodzin Jezusa 
w nieco inny sposób.

Celem inscenizacji była próba pokazania tego, co stanowi istotę świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym, przeplatanym fragmentami filmów oraz prezentacją multimedialną przybliżyli problemy nurtujące współczesny świat: konsumpcyjne podejście, brak czasu, zabieganie, nietolerancję, rasizm, konflikty zbrojne, rozpad więzi rodzinnych. Starali się uwrażliwić widzów na potrzeby i wyjątkowość każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości i wyznania. Pokazali, że święta to nie tylko czas radości, ale również zadumy i pamięci o ludziach potrzebujących pomocy i tych, których już wśród nas nie ma. 

Całości przedstawienia dopełniła minimalistyczna scenografia, blask rozświetlonych choinek, muzyka podkreślająca świąteczny nastrój oraz kolędy wplecione w tekst scenariusza.

Spektakl wystawiany był dwukrotnie:

21 grudnia 2016 r. na widowni zasiedli nauczyciele, pracownicy gimnazjum oraz zaproszeni goście, którzy po jasełkach uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym.

22 grudnia 2016 r. jasełka obejrzeli uczniowie naszego gimnazjum oraz przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawcami.

JP

Scenariusz: Joanna Pastwa
Oprawa muzyczna: Grzegorz Przybycień
Scenografia: Lucyna Wałaszkiewicz, Mirosława Kuta
Pomoc w przygotowaniu jasełek: klasa Ie